فرم پرداخت آنلاين
اداره کل آزمایشگاه‌های مرکزی

راهنما

متقاضی گرامی
- لازم است هزینه آزمون را پس از اعلام مبلغ و محل آزمایشگاه از سوی واحد پذیرش واریز فرمایید. در صورت عدم اطمینان از محل انجام آزمون با مسئول پذیرش مرکزی تماس حاصل و یا مکاتبه فرمایید.
- لطفاً در وارد کردن مبلغ دقت نمائید، چرا که بازگرداندن مبالغ واریزی اضافه، طولانی و زمانبر است.
- همچنین در صورتی که پس از پرداخت آنلاین، پول از حساب شما کسر شد، ولی پيام موفق بودن تراکنش خود را دریافت نکردید، از پرداخت مجدد اکیداً خودداری نموده و وضعیت پرداخت خود را از مسئول پذیرش اداره کل آزمایشگاه‌های مرکزی، پیگیری نمائید.